Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  25.04.2019 17:42:01
Дата здійснення дії: 26.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРІПТА"
Код за ЄДРПОУ:  41901960
Текст повідомлення: 

Додаткова інформація про річні загальні збори акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА»,

 що скликаються на 26.04.2019 року

 

            Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22 квітня 2019 року: загальна кількість акцій – 359 565 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 323 670 шт.

 

            Голова правлiння

            ПрАТ «Кріпта»                   

            О.С. Смолич